Až se léto zeptá, co jste dělali v zimě…

Novinky z Albatross
Na Albatrossu se rozhodně položení této otázky bát nemusí. Hřiště, které je z hlediska kvality hodnoceno nejenom českou golfovou veřejností jako absolutní top, ale kterému je někdy trošku vyčítána malá  krajinová atraktivnost na některých jamkách, udělalo díky výrazným terénním úpravám velký krok k odstranění tohoto přívlastku. 
Majitel resortu Jiří Šimáně a golfový architekt Keith Preston za vydatné pomoci hlavního greenkeepera Jiřího Dvořáka takříkajíc “zabili dvě mouchy jednou ranou”. Po loňských tropických vedrech, kdy spotřeba vody enormně stoupla, bylo  vybudování několika vodních překážek spolu s další retenční nádrží nejen rozumným a logickým řešením, ale navíc přispělo i k výraznému oživení hřiště.

Úpravy se dotkly hned tří jamek. Velké nádrže na dešťovou vodu, vedle ferveje dvanáctky si golfista téměř ani nevšimne.To by musel vymodelovat pořádný šlajs, případně hook.

Retenční nádrž ve výstavbě (na plánku není zobrazena)

Další úpravy však již jeho hru, přesnost a volbu hole náležitě prověří. Ale pěkně popořádku. První nová vodní překážka, respektive vodní příkop ho čeká hned před greenem jedničky (viz foto v perexu). Není z nejširších, ale pokud zde doposud bylo dost místa pro doběh druhé nebo třetí rány, teď už to neplatí. Ke greenu v místě bývalých bunkerů navíc zasahuje jedno ze tří nových jezírek.

Pohled od jamkoviště jedničky na její fervej

Velmi podobná situace na hráče čeká na desítce. Tady sice fervejí příčná voda neprochází, ale i tak poměrně velká vodní plocha dokáže s psychikou hráče udělat své.

Pohled na jamkoviště desítky přes vodní překážku vlevo od ferveje

Nejenom hráči European Tour, která se na Albatrossu v polovině srpna opět uskuteční, zkoušeli na dvanáctce druhou na green. V podstatě nic moc tam nehrozilo. Otevřená fervej, par bunkerů a za jamkovištěm kopec. I teď to samozřejmě druhou na green bude možné, ale rána bude vyžadovat maximální přesnost. Přeci jen, za míček v bunkru si netřeba připočítat trestnou, u vody tomu většinou tak je. Green z přední levé části obklopuje poslední, největší jezero a fervej přibližně 80 před metrů protíná široký potok, který ústí do jezera na jamce č.1. Dvanáctka prošla největší úpravou a rozvaha při hře tady bude určitě na místě. A to pro všechny, bez rozdílu hendikepu.

Pohled od 12. jamkoviště na fervej...

...a naopak, z ferveje na green té samé jamky (cca 100 m)

Všechny nové vodní plochy jsou navzájem propojeny a vytvářejí přirozenou soustavu. Jsou vyloženy a ohraničeny kameny, stejně jako na “starých” jamkách hřiště. Z vytěžené zeminy také vzniklo několik nových valů, které vizuelně a velmi příjemně oddělují stávající jamky.
I když se na Albatrossu i v těchto dnech stále intenzivně pracuje, hřiště se pro veřejnost otevřelo již v pátek 8. 4. 2016. Zatím kombinací devíti jamek, kterých se uvedené úpravy nedotkly, ale již následující týden dojde k otevření celého hřiště. Úpravou a vylepšením prošlo mimo hřiště také veškeré vybavení a doplňky na hřišti. Kameny na odpalištích, distanční kolíky, kolíky pro značení překážek, lavičky, to vše je opraveno, vylepšeno a leskne se novým nátěrem. Na Albatrossu udělali vše pro to, aby dostáli své pověsti a potěšili v nové sezóně příchozí golfisty.

Text/foto: Petr Suchan  (od roku 2015 působí v resortu jako maršál - pozn. redakce)

Vydáno: 09.Dub.2016 Lokalita: Středočeský kraj Golfové hřiště: Albatross Autor: D.Houdek