Golfové dny otevřených dveří na Hluboké s CZDGA

Novinky z Hluboká nad Vltavou

Poslední týden před prázdninami byl věnován dětem, mládeži, široké veřejnosti a samozřejmě také zdravotně postiženým. Golfové dny otevřených dveří pořádala CZDGA – Asociace hendikepovaných golfistů v čele s Miroslavem Lidinským, prezidentem asociace, společně s Golfovým klubem Hluboká, který se aktivně podílel na organizaci a propagaci celé akci. Akce, která trvala celkem 4 dny se zúčastnilo 6 trenérů našeho klubu, které velmi dobře znáte: Jiří Filip, Pavel Ambrož, Václav Fiala, Jan Robin Vítů, Štěpán Daněk a Roman Khaur.

Cílem celé akce bylo představení golfu, jako plnohodnotné volnočasové aktivity pro děti, mládež ale i zdravotně/tělesně postižené jako opravdový sport „bez bariér“. „Golf je vlastně jedním z mála sportů, kde spolu mohou hrát společně lidi zdraví i hendekopovaní. Hráči nehrají proti sobě, ale sami za sebe a všichni proti společnému nepříteli – hřišti“, říká Miroslav Lidinský, který přišel jako elitní voják v Afgánistánu o nohu, přesto se stal úspěšným reprezentantem českého hendigolfu. V neděli 22.6. nastoupil kompletní team CZDGA a trenérů GKHNV na driving range na Hluboké. Svou přítomností celou akci podpořila také profesionální hráčka golfu a nyní trenérka Kateřina Mašínová. Počasí přálo, a tak byla účast hojná. Lidé, kteří vyrazili na stezku na kolech či na bruslích neodolali, odhodili svá přibližovala a chopili se golfových holí. Pro nejmenší účastníky byla připravena golfová sada SNAG, při níž se ale pobavili i dospělí. Na odpališti a putting greenu už čekali trenéři, aby žádostivé návštěvníky naučili základní odpaly. Pro zvědavce byla možnost otestovat jízdu na Mantysu nebo Paragolferu, vozítkách, která zjednodušují pohyb hendikepovaných po golfovém hřišti.

Pondělní dopoledne bylo určeno školám. Část pondělního programu probíhala na ZŠ Hluboká, kde si pod vedením SNAG teamu a trenéra Jirky Filipa děti prvního stupně vyzkoušely golf pro nejmenší. Na venkovním hřišti před školou vzniklo několik stanovišť, na kterých se děti postupně prostřídaly. Hra je natolik chytla, se že i dohlížející paní učitelky divily, jak moc to děti baví. Mezitím na driving rangi probíhala výuka golfu. Pozvání na akci přijala základní a střední škola pro sluchově postižené z Českých Budějovice. Spolu se svým doprovodem se s nadšením chopili golfových holí. Někteří žáci byli opravdu talentovaní a vydrželi na hřišti odpalovat i několik hodin. Ale v očích všech dětí bylo vidět nadšení ze hry leckdy i překvapení ze svých vlastních dovedností. Postupně dorazil také druhý stupeň ze základní školy na Hluboké. Žáci uvítali možnosti strávit krásné dopoledne mimo učebny školy. V jednu chvíli se dalo na hřišti napočítat až 120 dětí, ovšem spočítat to bylo skoro nemožné. I mezi žáky ZŠ Hluboká se našlo mnoho talentovaných jedinců, jejichž talent by bylo škoda dále nerozvíjet.

Kolem 12 hodiny skončila oficiální školní výuka. Některé děti se rozešly domů, některé zůstaly a některé se dokonce vrátili s kamarády nebo rodiči zpátky na hřiště. Záštitu nad dny otevřených dveří na Hluboké převzal starosta Hluboké nad Vltavou pan inženýr Tomáš Jirsa, který jako správný sportovec dorazil na koloběžce. Neodolal však a vyzkoušel jednu z pomůcek pro zdravotně postižené – Mantys. Nakonec se ale přeci jen vrátil ke své koloběžce. Odpoledne bylo opět pro širokou veřejnost. Vzhledem ke krásnému počasí, které v pondělí panovalo a možná i začátku prázdnin, bylo i odpoledne na drivingu plno a trenéři nevěděli v jednu chvíli kam skočit. Vše ale bravurně zvládli ke spokojenosti všech účastníků. Podle odhadů se golfových dnů na Hluboké v obou dnech zúčastnilo cca 600 lidí.

Celá akce se ve středu a čtvrtek přesunula o kousek dál, do Třeboně, na cvičnou louku vedle lázní Aurora. Ve středu už bohužel počasí nepřálo a okamžitě po vystoupení z auta na tréninkové louce začalo pršet a nezdálo se, že by to mělo v nejbližší době ustat. Proto se operativně akce přesunula do útrob škol. Výuka probíhala v tělocvičnách i na chodbách. Děti přišli do škol navštívit také profesionální hráči Marek Nový a Ondřej Lieser, kteří si SNAG vyzkoušeli a úplně mu propadli. Čtvrtek už proběhl na cvičné louce, kam téměř najednou dorazilo hned několik středních škol a 2. stupňů základních škol. Spočítat zúčastněné bylo opravdu nemožné, trenéři si tento dav rozdělili do menších skupin a odvedli na svá stanoviště, kde se studenti učili odpalovat dlouhé rány. Jelikož není na cvičné louce v Třeboni sběrný vůz na míčky, bylo potřeba zapojit studenty. Jejich nadšení při sbírání míčků bylo úměrné jejich touze je opět všechny vypálit.

S klidným srdcem můžeme říci, že celá akce proběhla ke spokojenosti všech, ať už pořadatelů nebo zúčastněných.

Každopádně všem patří obrovský „dík“ a hluboko sklon.

text: Veronika Hrindová / foto: Jana Brabníková

Vydáno: 12.Črv.2014 Lokalita: Jihočeský kraj Golfové hřiště: Hluboká nad Vltavou Autor: golfcourses-cz